Молитви към Свети Пророк Илия
Празници

Молитви към Свети Пророк Илия

Тези 4 силни молитви отправени към Свети Пророк Илия помагат за помощ в трудна житейска ситуация, за изцеление на физически заболявания, за справяне с греховете, за защита от глад, от природни бедствия, както и за дъжд при продължителна суша.

Защо e добре да рекламирате в онлайн списание www.happywoman.bg

Силна молитва към Св. великомъченица Марина

Силна молитва за изцеление към Св. Пантелеймон

Много силна молитва за късмет

Силни молитви към Св. Дух

Молитви към Свети Пророк Илия – 4 много силни.

Първа молитва, за помощ, към Свети Пророк Илия – текст:

„Свети Боже пророче Илия, моли за нас, Божиите раби (имена), с дух на покаяние и разкаяние за нашите грехове. Нека всемогъщата Ти благодат да помогне по пътя на нечестието, нека успеем във всяко добро дело и в борбата срещу нашите страсти и похоти. Нека!

Нека сърцата ни бъдат вдъхновени от духа на смирението и кротостта, духа на братолюбието и кротостта, духа на търпението и целомъдрието, духа на ревността за Божията слава и добрата грижа за спасението на своето и на своите съседи.

Отнеми праведния Божи гняв от нас с твоето застъпничество, нека живеем в мир и благочестие в този свят!

Помилуй, благочестиви пророче и ни помогни да прославим името Господне. В името на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков! Амин!“

Втора молитва, за здраве, към Свети Пророк Илия – текст:

„О, прославен и чуден пророче на Бога – Илия, сияещ на земята със своят живот, равен на ангелите, с най-пламенна всеотдайност за Всемогъщият Господ. Грабнат на огнена колесница с плътта си към Небето, се удостои да разговаряш със Спасителя на света, а сега пребъдваш в райските селения и стоиш пред Престола на Небесният Цар!

Чуй нас, в този час застанали пред твоята света икона и усърдно прибягващи до твоето покровителство. Дай нам дух на покаяние и разкаяние за нашите грехове и с Твоята всемогъща благодат ни помогни да напуснем пътя на нечестието, да бъдем навреме във всяко добро дело и укрепи ни в борбата с нашите страсти и похоти. Нека духът на смирението и кротостта, духът на братолюбието и кротостта, духът на търпението и целомъдрието, духът на Божията сила и спасението на другите да се настанят в сърцата ни!

Отнеми от нас, прекрасен пророче и избави всички селища от сухота и глад, от ужасни бури и земетресения, от смъртоносни язви и болести, от нашествието на врагове и междуособици. Искай, пророче Божий, от Господа нашия спасител, сърдечна грижа за спасението на човечеството, мъдростта в учението и управлението, благочестие и сила в изкушенията, искай от съдиите безпристрастност и безкористност, праведност и състрадание към обидени, за всички отговорни. Поискай и дай ни милост и справедливост, усърдно изпълнение на задълженията ни.

Помилуй, благочестиви пророче и ни помогни да прославим името Господне. В името на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков! Амин!“

Трета молитва, за дъжд и срещу глад, към Свети Пророк Илия – текст:

„О, прославен и чуден пророче на Бога – Илия, помили се за нес пред Всевишният и прати благодатен дъжд на земята. Ние горещо се молим на вас, грешни и смирени, измъчвани от липса на дъжд и жега.

Ние, вървейки по пътищата на Неговите заповеди, а в страстите на нашите покварени сърца, бяха извършени безброй грехове. Нашите беззакония надминаха главата ни, искаме да се явим пред Божието лице и да погледнем към небето. Признаваме, че сме се отдалечили от нашият Бог, ако не чрез вяра, то чрез нашите беззакония. Признаваме, че служим на чревоугодието и сладострастието, на алчността и честолюбието, на гордостта и суетата, и следваме нечестивия чужд обичай и пагубния дух на времето.

Признаваме, че заради това небето беше затворено и слепено като мед, сякаш сърцето ни беше затворено за милост и истинска любов към ближния. Поради това земята се втвърди и стана безплодна, тъй като ние не принасяме на нашият Бог плодовете на добрите дела; заради това няма дъжд и роса, сякаш не притежаваме сълзите на нежност и животворната роса на Божествената мисъл. Заради това всяка зърнена култура и трева в полето погина, сякаш всяко добро чувство беше изчезнало в нас. По тази причина въздухът е помрачен, тъй като умът ни е помрачен от студени мисли и сърцето ни е осквернено от беззаконни похоти. Признаваме!

Ти, бидейки ни раболепен, стана като ангел в живота си и като безплътен се възнесе на небесата! Ти изненада ангелите и хората с пост и бдение! Ти си горел с ревностна вяра за Божията слава!

Молим се, чрез теб, на Всемогъщият и Всещедър Бог, да не ни се разгневи докрай и да ни погуби с нашите беззакония! Молим за обилен и благодатен дъжд да излее над жадната и изсъхнала земя и да й даде плодородие и берекет.

Помилуй, благочестиви пророче и ни помогни да прославим името Господне. В името на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков! Амин!“

Четвърта молитва, срещу зло и зли сили, към Свети Пророк Илия – текст:

„О, свети славен Божи, пророче Илия, велики пазителю на Божият закон. Ти си справедлив и смел! Ние, грешните, смирено ти се молим, честни пророче Божий, достоен да прославим и възпеем твоето пречестно застъпничество. Ние се молим: Защити нашата сила с мир и ни избави от всяка клевета на врага, от глада и малодушието и мълниеносния огън. Защити ни от всяко зло, опитващо се да ни поквари душите и сърцата! Защити ни от злите сили, които вилнеят в наши дни, които се прокрадват като демони в нашите мисли!

Помилуй, благочестиви пророче и ни помогни да прославим името Господне. В името на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков! Амин!“

Digiprove sealТази статия е защитена от Digiprove © 2022 Happy Woman BG
Tagged , , , , , , , , , , ,
на горе