Спортът намалява вредата на алкохола
Добра форма

Спортът намалява вредата на алкохола

Не едно изследване доказва, че системната употребата на алкохол повишава риска от онкологични и сърдечносъдови заболявания. Но пък учените показаха, че спортът и физическото натоварване увеличават вероятността да компенсират отрицателното влияние на алкохола върху организма.

Екип от университети в Канада, Австралия, Великобритания и Норвегия разглежда именно влиянието на физическото активност и спорта за понижаване на смъртните случаи, причинени от рак. Изследването на учените се основава на ежегодното изследване здравето на жителите във Великобритания. Анализирани са анкетните карти на 36 370 души над 40-годишна възраст.

Учените отчитат, че смъртните случаи сред всички участници в експеримента са 5735, а тяхното здравословно и физическо състояние е следено около десетилетие. По време на наблюдението е вземано предвид за това колко често проследяваните са употребявали алкохол и нивото им на спортно натоварване. 14% (5307 души) отговарят, че изобщо не посягат към чашката с алкохол, а 13,3% (4845 души) пък признават, че са превишавали количеството алкохол в период поне за седмица. В три аспекта е разгледано и физическото натоварване на участниците в експеримента – спорт, разходки и леко натоварване – например работа в градината.

Какво показва изследването и какви са изводите?

Очаквано, превишаването на количеството на приемания алкохол съответно повишава и риска за смърт от онкологично заболяване. Наблюдението дори показва, че и при нормална употреба на спиртни напитки се повишава рискът от раково заболяване.

Когато резултатите били съпоставени и с физическото натоварване, излиза, че хората, които не се съобразяват с препоръките за поне минимално ниво на физическо натоварване са предразположени употребата на алкохол да тласне организмът им към онкологични заболявания. От друга страна, ефектът на защита, който спортът може да осигури на човешкия организъм се отчита и при най-малките нива на физически усилия.

Въпреки, че все още няма доказателства, че физическото натоварване намалява риска от сърдечносъдови заболявания при употребата на алкохол, статистиката показва ясно: със сигурност, спортът, дори и в минимално натоварване, има защитен ефект на организма, когато не се употребява алкохол.

Tagged , ,
на горе