Еднократна финансова помощ за ученици записани в 1 клас и 8 клас, през учебната 2022/2023 година - Щастливите жени - HappyWoman.bg

Еднократна финансова помощ за ученици записани в 1 клас и 8 клас, през учебната 2022/2023 година

еднократна помощ за ученици 1 клас и 8 клас
Полезно Разни

Еднократна финансова помощ за ученици записани в 1 клас и 8 клас, през учебната 2022/2023 година

И тази година българската държава ще отпусне еднократна финансова помощ за ученици, които са записани в 1 клас и 8 клас, в държавно или общинско учебно заведение, за учебната 2022/2023 година. Размерът на сумата, с която държавата ще подпомогне семействата е 300 (триста) лева.  

На прага сме на първите дни от месец септември, когато учениците ще чуят първият училищен звънец, ще се съберат в класните стаи  и ще споделят разпалено преживените летни емоции. Ех, на кой няма да му липсват веселите летни игри и толкова обичаната ваканция?! Но стига лирически отклонения и носталгия към отстъпващото пред есента лято… Ваканция пак ще има! Към основната тема на публикацията.

еднократна помощ за ученици 1 клас и 8 клас
Снимка: pixabay.com

Еднократна финансова помощ, в размер на 300 лева, за ученици записани в 1 клас и 8 клас, през учебната 2022/2023 година

Условия за получаване на еднократна помощ за ученици в 1 клас и 8 клас

Всички семейства на деца, които са редовно записани, че ще посещават 1 клас и 8 клас, в държавно или общинско учебно заведение за учебната 2022/2023 г., автоматично получават право на еднократна финансова помощ.

Размерът на еднократната финансова помощ е 300 (триста) лева.

Сумата ще бъде изплащана на два транша, както следва: 150 лева при влизане в сила на заповедта за одобрение, а остатъкът (150 лева) след началото на втори учебен срок, но само при условие, че детето продължава редовно да посещава учебните занятия.

Според информацията, която е публикувана на страницата на Агенция за социално подпомагане, към Министерство на труда и социалната политика – получените доходи в семейството нямат отношение по това перо от държавната социална политика.

В този случай задължително условие е детето/децата да са с постоянно жителство в България и не са настанени за отглеждане извън семейството. Право на финансовата подкрепа имат и деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете. 

Как да кандидатствате за еднократната финансова подкрепа?

Първата стъпка, която трябва да направите, за да кандидатствате за помощта, е да попълните и внесете заявление за отпускане на финансова помощ в съответната Дирекция за социално подпомагане по постоянен или настоящ адрес.

Съответните образци, за 1 клас или 8 клас, можете да получите от служител на място или свободно да изтеглите от сайта на АСП: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti/

В масовите случаи от дирекция “Социално подпомагане” може да изискат от вас към заявлението да приложите следните документи:

* Удостоверение от съответното училище, че детето/децата е/са записано/и в 1 клас или 8 клас в държавно или общинско учебно заведение.

* Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

* Лична карта на заявителят – за справка.

Ако нямате възможност да отидете на място, може да изпратите заявлението (задължително в оригинал) и приложените документи (копие, заверено с „Вярно с оригинала“), чрез лицензиран пощенски оператор. Или онлайн с ПИК, издаден от НОИ или с квалифициран електронен подпис.

Краен срок за подаване на заявление за отпускане на еднократна помощ за ученици?

Заявлението се подава след записване на детето в съответния клас, най-късно до 15 октомври за учебната година. В случаите, когато има основателни здравословни причини, установени с протокол от ЛКК и детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца след началото на учебната година.

Важна информация! Еднократната помощ подлежи на връщане, при следните случаи:

*В случай, че детето не започне да посещава редовно училище, с изключение на случаите на здравословни проблеми.

*Когато ученикът не продължи с учебните занятия през втория учебен срок до завършване на учебната година, освен ако не е възпрепятстван от здравословни проблеми.

*Ако в рамките на един календарен месец е отсъствал от училище повече от 5 учебни часа по неуважителни причини.

Защо e добре да рекламирате в онлайн списание www.happywoman.bg

Ние, от списание “Щастливите жени“, пожелаваме на всички първолачета, които за първи път ще прекрачат зданието на знанието, да бъдат здрави, внимателни, много упорити и много ученолюбиви!

На осмокласниците пожелаваме също да бъдат здрави, спокойни, търпеливи, да уважават себе си, съученици и преподаватели, смело да продължават да трупат знания и умения!

Попътен вятър на всички ученици!

0 Shares
Tagged , , , , , , , , , ,
на горе
Happy Woman Бюлетин
Вашият хороскоп, най новото от Happy Woman и актуални статии всяка седмица