Всеки път, когато чувството на негодувание обземе сърцето ви, просто си спомнете тези думи

Психология

Всеки път, когато чувството на негодувание обземе сърцето ви, просто си спомнете тези думи

 

Гещалт молитвата на Фредерик Пърлс ни помага да постигнем душевен мир

 

Кои фактори помагат за запазването на младостта? Един от тези фактори е липсата на стрес. Или по-конкретно… СПОСОБНОСТТА ЗА ПРАВИЛНО ИЗЖИВЯВАНЕ НА СТРЕСА. Защото стресът влияе на всички. Но ние се отнасяме към него по различен начин.

Какво представлява гещалт-молитвата?

Гещалт (Gestalt) в буквален превод от немски означава „форма“, „структура“, „фигура“. Този термин се разбира като единица за анализ на съзнанието и психиката. Терминът официално се появява през 1890 г., когато философът Кристиан фон Еренфелс публикува основната си работа Über Gestaltqualitäten (За качествата на формата). Гещалт е нещо, което възниква с появата на която и да е наша нужда. В момента, в който нещо ни липсва, имаме чувства, мисли, идеи, спомени, образи, които в крайна сметка ни подтикват да се ангажираме да задоволим нуждите си. Гещалтът е комбинация от това, което имаме вътре и това, което е отвън, което по някакъв начин е свързано с нашата потребност и нейното възможно задоволяване.

И така. Предаден сте от най-близкия човек? Изживявате раздяла? Подценявани сте от шефа? Вашите близки не ви разбират? Задайте си малко по-различни въпроси: Но защо сте разочарован? Не оправдаха очакванията ви ли? А трябва ли да имате очаквания? „Те“ родени ли са, за да оправдаят очакванията ви?

Има една екзистенциална формула, която помага да се справим с този вид стрес. Да преживеем негодуванието. Известна е като гещалт молитва. Авторството на тази молитва принадлежи на основателя на тази това направление в психотерапията Фриц Пърлс и тази молитва е важен елемент от гещалт терапията.

Наистина работи и помага да поемем отговорност за собствените си постъпки, живот, мисли и чувста.

Спри да мислиш и анализираш, „Какво ако…? Дали ще се получи?“ По-добре опитай и виж. Изразявай себе си и чувствата си без оправдания. Живей тук и сега, по-добре да се занимаваш с това, което имаш, отколкото с онова което нямаш.

Ето и самата молитва:

 

Аз живея моя живот и ти живееш твоя.

Не съм на този свят,  за да сбъдна очакванията ти,

Нито пък ти – за да сбъднеш моите.

Аз съм си аз, а ти си ти.

Ако случайно се срещнем, ще е прекрасно,

а ако се разминем – нищо не може да се направи.

 

Кажете го на глас… Идва усещане за лека лечебна самота… помирение с този свят…

Всеки път, когато чувството на негодувание обземе сърцето ви, просто си спомнете тези думи… Вие сте вие. И аз съм аз…

Digiprove sealТази статия е защитена от Digiprove © 2022 Happy Woman BG
на горе