Притча за връзката богатство-вътрешна сила: „Чекът на Джон Рокфелер“

лято 2022 "златен" дъжд
Интересно

Притча за връзката богатство-вътрешна сила: „Чекът на Джон Рокфелер“

Можем ли да творим собствената си реалност, САМО чрез силата на вярата и осъзнатото мислене? Чрез притчата за връзката богатство-вътрешна сила: „Чекът на Джон Рокфелер“ може би, ще намерим отговори на много въпроси търсещи отговор. До къде можем да стигнем? Какво можем да постигнем в този живот?

Прочетете и открийте вашите отговори в Притча за връзката богатство-вътрешна сила: „Чекът на Джон Рокфелер“.

Можем ли да разрешим финансовите си проблеми? Можем ли да бъдем богати и проспериращи? Наистина ли е достатъчно, само да повярваме, да бъдем изпълнени с вътрешна смелост, решителност и желание да вървим напред към целта?

Какво, възможно ли е? Да! Абсолютно!

За жалост много хора смятат, че им липсва нещо, за да се сдобият с финансово-материално богатство: начален капитал, финансови инвестиции, знания, умения, възможности, връзки, контакти с влиятелни и успели личности, идеи и т.н. (списъкът може да бъде много дълъг).

И така, към притчата за чекът на Джон Рокфелер.

„Един мъж решил да стартира свой собствен бизнес и станал предприемач.

Но, поради своята нерешителност, постоянни вътрешни страхове и съмнения в собствените му възможности, той ужасно затънал в дългове. Доставчиците започнали да го притискат, тъй като срока за заплащане на стоките изтичал. Не закъснели и кредиторите, които незабавно искали връщане на отпуснатите заеми…

Всичко вървяло към сигурен фалит, а той не виждал изход, как ще се освободи от тези дългове, че и да стане преуспяващ бизнесмен.

Един ден, седейки на пейката в парка, опрял глава на дланите си, мъжът, потънал в кредити и задължения, погълнат от мисли КАКВО би могло да спаси бизнеса му от фалит.

Внезапно, сякаш от нищото, към него се приближил много възрастен човек, едва стоейки на краката си и го попитал: „Забелязах, че нещо ви тревожи“.

Разочарованият и още по-объркан бизнесмен му разказал за положението, в което е изпаднал, на което старецът отвърнал: „Мисля, че мога да ви помогна!“

Единственото нещо, което направил било да попита бизнесмена за името му. Той извадил чекова книжка от вътрешния си джоб и веднага написал чек от свое име и го подал в ръцете на объркания мъж с думите: „Вземете този чек, млади господине. Тези пари ще ви стигнат и ще ви помогнат“.

Странният възрастен мъж продължил: „Ще се срещнем точно тук, точно след една година, по същото време , вие ще ми върнете точно тази сума пари“. В този миг старецът се обърнал и сякаш се изгубил в тълпата, без да каже нищо повече.

Предприемачът отворил ръце и не могъл да повярва на очите си… В ръцете си държал подписан чек в размер на 500 000 долара. Чекът бил подписан от: „Джон Рокфелер“.

Той скочил от пейката и си казал: „Сега мога да разреша всичките си проблеми само за миг!“

Но какво направил той с тази неочаквана сума?

Вместо, да изтича в първата институция, за да осребри чека и незабавно да покрие натрупаните дългове, предприемачът грижливо поставил чека в сейфа.

Самата мисъл, че вече има необходимата сума, му вдъхнала толкова голяма смелост, вяра и решителност, че започнал да гради стратегии за спасяване на бизнесът си.

Увереността и оптимизмът, с които мъжа се изпълнил, само при мисълта за чека от 500 000 долара, го вдъхновили да сключи няколко печеливши сделки.

Успял да реализира няколко големи и много печеливши продажби. За няколко месеца работа той изплатил всичките си натрупани дългове, върнал парите на кредиторите, възродил предприятието си и започнал, да печели огромни суми пари.

Точно една година по-късно, нито ден повече, нито по-малко, той извадил чека за 1/2 милион долара от сейфа. Спомнил си за  старецът и уговорката по между им. Предприемачът взел неосребреният чек и отишъл в парка на същото място.

Мистериозният старец вече го чакал на същата пейка. Бизнесменът му подал чека, като искрено му благодарил.

Тъкмо бил започнал да разказва на възрастният мъж своята история и любезна медицинска сестра дотичала до тях. Мигом хванала стареца за ръка и изрекла думите: „Отново трябваше да тичам след теб! Господине, надявам се, че не ви е обезпокоил? Не му обръщайте внимание на думите, той не е наред с ума си! Винаги, в удобен момент, бяга от болницата. Винаги идва в този парк и казва на всички, че е Джон Рокфелер.“

Предприемачът бил толкова шокиран, че не успял да каже нищо! Осъзнал истината, че през цялата тази 1 година той е сключвал грандиозни сделки, с огромен риск, купувал и продавал с абсолютната увереност, че има на разположение чек за половин милион долара в сейфа и че в случай на спешна нужда тази сума ще му помогне.

В този миг предприемачът разбрал, че не парите или чека са преобразили живота му!

Всичко това той постигнал, САМО и ЕДИНСТВЕНО благодарение на непоклатимата му вяра, която го заредила с толкова вътрешна сила и смелост, че постигнал всичко, което сега има!

Тази притча отлично олицетворява факта, че нивото на нашето благополучие и просперитет не зависи от никакви външни обстоятелства и липса на знания, възможности, идеи, а от нашето вътрешно настроение, твърда вяра в нашите възможности, позитивен и творчески начин на мислене, желание и способност да се движим решително и уверено напред.

Мнозина се задоволяват с малкото, което имат, като постоянно се успокояват, че така им било писано. Продължават да живеят с усещането, че нещо им липсва или пречи, за да разгърнат своя Божествен потенциал и да процъфтяват в бизнеса и живота.

Tagged , , , , , , , , , , ,
на горе