Любов и партньорство Психология

8 начина да преодолеете страха от отхвърляне

Ако искате да преодолеете препятствията в живота си, вие полагате усилия да ви се случват хубави неща. Не винаги ще сте щастливи и ще си имате работа с проблеми, но…

Любов и партньорство Психология

Страх от отхвърляне – изхвърлете го от живота си

Когато в живота си се сблъсквате с някакво изпитание, е нормално да проявявате някакъв страх. Много е вероятно в даден момент да бъдете отхвърлени от някого, но това не трябва…

Любов и партньорство Психология

Страх от отхвърляне – същност, признаци и влияние върху нас

Повечето хора имат сериозен страх от отхвърляне. Никой не иска да бъде отблъснат. Независимо какво правите в живота си, дали се срещате с хора или кандидатствате за работа, неизбежният страх…

на горе