10 оздравителни мисли на Петър Дънов
Добра форма Интересно

10 оздравителни мисли на Петър Дънов

Как оздравителните мисли на Петър Дънов ни помагат?

В своите 7000 беседи, 5000 лекции, Петър Дънов дава оздравителни мисли, молитви, практически упражнения, формули, техники и методи за постигане на физически и психически баланс. Развива дейност повече от 50 години, през които създава голямо книжно наследство, което е записано и се пази в Народната библиотека в София.

Обича музиката и композира 150 музикални творби.

Паневритмията – най-популярния танц, който създава, се практикува и сега от неговите последователи – дъновисти. Танцът съчетава движения, музика и слово.

10 оздравителни мисли на Петър Дънов

Различните аспекти от неговото учение са изложени в беседи (лекции), изнасяни от 1904 до 1944.

Тематично беседите, могат да се групират така:

Съборни беседи

Неделни беседи

Четвъртъчни беседи

Общ окултен клас

Младежкия окултен клас

Утринни слова

Извънредни беседи

В книгата  „Причини за болестите и методи за тяхното лекуване” учителят казва:

„Всяко нещо, което ви занимава, трябва да има пряко отношение към вас, да ви помага в пътя, в който вървите. Ако мислите и чувствата не ви помагат, защо ви са те? Ако музиката, науката не ви помагат, защо ви са те? Ако добродетелите не ви помагат, защо ви са те? Всяко нещо трябва да е на мястото си, да принесе известна полза. Съвременните хора гледат повече на външната страна на живота, кой какво има, какво положение заема, а с това спъват развитието си.“

10 оздравителни мисли на Петър Дънов

Кой е Петър Дънов?

Тази духовен водач, със своята ерудиция, познания в сферата на психологията, философията, медицината и богословието, развива дейност за подобряване оздравителните процеси при човека.

Характерен за него е холистичният мироглед за човека – единение на дух, душа и тяло.

Петър Дънов е роден на 11 юли, 1864 година в село Хадърча, край Варна. Той е трето дете на свещеника Константин Дъновски и на Добра Георгиева. Баща му Константин Дъновски е първият български свещеник във Варна.

Обучава се в България, САЩ и след завръщането си във Варна, основава едно духовно общество, което през 1912 година обявява за Бяло братство. За своите последователи, той става Учителя (Беинса Дуно).

Кои са 10-те оздравителни мисли на Петър Дънов

Негови последователи споделят, че самото четене на Словото на Учителя е един оздравителен процес.

Ето някои мисли за здраве от книгите му:

  1. Законът за оздравяването гласи: няма болест, от която да не може болен човек да оздравее или да се подобри, щом има силна вяра и е започнал своевременно и правилно лечение. Тази вяра трябва да блести в него с голяма сила.
  2. Всеки човек знае, че за да бъде здрав, трябва да има права мисъл, възвишени чувства и благородни постъпки.
  3. Щом се освободите от омразата, вие отпушвате чувствата си и психическото ви състояние се подобрява.
  4. Що се отнася до здравословното състояние, първата ви работа е да подобрите кръвообращението си. Едно от условията за подобряване на кръвообращението е освобождаване на мисълта от всички наслоявания на миналото, от всички стари, криви разбирания.
  5. Ако сте хремави, мислете за здравето. Често повтаряйте мисълта „Аз съм здрав”, и в скоро време хремата ще ви напусне.
  6. Здравето започва с човешката мисъл.
  7. Ползвате ли се правилно от въздуха, вие ще бъдете и външно, и вътрешно силни, с добре устроен организъм, с хармонични мисли и чувства, с големи познания и с широк простор в живота.
  8. Защо трябва да мисли човек? За да подобри състоянието на своята мозъчна система.
  9. Човек не трябва да допуща в ума и в сърцето си отрицателни мисли и чувства, защото те ще го разрушат.
  10. Всеки съвременен човек трябва да се запознае с физиологическите закони на своя организъм, да знае от какво зависи здравето му, както и доброто чувстване и правилно мислене.

Съвет за 26.10.2022 към всяка зодия

Любовен хороскоп 26 октомври 2022

Дневен хороскоп 26 октомври 2022

Tagged , , , , ,
на горе