Най-лошите начини да поискате повишение

Най-лошите начини да поискате повишение
Психология

Най-лошите начини да поискате повишение

Всеки човек има право да поиска повишение за работата, която е свършил. Вие сами би трябвало да усещате дали имате основание за това и кога тази амбиция е основателна и кога не. Това обаче е и деликатен момент, който добре да бъде обмислен, за да не се получи влошаване на отношенията ви с ръководството. Трябва да прецените колко удобен е моментът за подобен разговор, за да имате желания успех. Някои подходи обаче са наистина неподходящи и гарантират 100% неуспех. Ето някои примери за това:

Работникът се държи така, сякаш имаш право на повишение въз основа на времето му в компанията. Справедливо е да искате повишение за значителното време, енергия и усилия, които сте вложили, изпълнявайки дадена роля във фирмата, но основата за това решение зависи от отговорностите, които носите и резултатите, които постигате – не само присъствието ви в компанията за всякакви определено количество време. Продължителността на работа е слаб аргумент. Задържането на служителите е важно, но е много по-ефективно да попитате за повишение на база работата, която сте свършили, отколкото да настоявате за такова въз основа единствено на това колко дълго сте били в компанията.

Сравняване на себе си с колеги. Въпреки че прозрачността на заплатите сред служителите може да ви помогне да сте сигурни, че получавате заплащане в рамките на стандартния диапазон за вашата роля, основавайки вашето искане за увеличение на заплащането единствено на заплатата на колегата ви е трудна територия. Това е така, защото може да ви липсва важна информация, която прави сравнението невалидно. Има много причини, поради които дадени колеги може да получават повече от вас за подобна работа, като техния опит, резултати, образование, езикови умения и други. Най-добрият подход е да се отървете от всяко сравнение с колеги и това включва такива около представянето, особено ако се опитвате да покажете колко по-добро е представянето ви в сравнение с това на някой друг. Това само ще ви направи лоша услуга.

Използвате лични причини. Въпреки че вашето възнаграждение вероятно подкрепя неработните ви цели и вашият мениджър може да се интересува от личното ви благополучие, повишението все още отразява транзакция, извършена в подкрепа на бизнес, а не на вашия индивидуален живот. Бизнесът има нужди, а увеличението на заплатите са пари, платени за резултати, които удовлетворяват тази нужда. Вашето повишение в заплащането или отговорностите нямат нищо общо с цената на наема ви, стреса от дълга ви или нещо, свързано с личните ви нужди. И опитите да се възползвате от такива въпроси като обосновка за допълнително възнаграждение просто поставя вашия мениджър в неудобна позиция между загрижеността му за вас като личност и неговите отговорности към компанията.

Лошо определяне на времето за запитване. Простото повдигане на темата за повишение в неподходящ момент може да бъде достатъчно, за да обречете на провал потенциални увеличавания на заплатата ви изцяло. Например някои наистина неудобни случаи, когато не трябва да говорите за повишение са извън работното време,  когато екипът ви е невероятно зает или когато вашата компания е в разгара на период на съкращения. Също така е важно да вземете предвид времето на цикъла на преглед на ефективността на вашата компания и да приведете съответното си запитване в съответствие – което всъщност означава да не чакате края на годината, за да го направите.

Предлагане на ултиматум. Заплахата да напуснете, ако не получите повишение, е много рисков вариант. Някои компании може да преговарят или да ви предложат нещо ново, но също така може да не ви обърнат внимание и дори да ви помолят да напуснете по-рано.  Макар че със сигурност е неудобно за вашия шеф да му се налага да ви замени без предупреждение, може да е също толкова неудовлетворително за него да задържи някой на борда, за когото знае, че не е щастлив да бъде там и който се опитва да го изнудва. Вместо това бъдете отворени за преговори. Вашият мениджър може да няма правомощия да одобри промяна в бюджета сам, но може би той може да предложи допълнително време за почивка, да измести проектите ви или да покрие разходите ви за курсове за професионално развитие.

Digiprove sealТази статия е защитена от Digiprove © 2022 Happy Woman BG
Tagged , ,
на горе