Как да станем богати Мъдра притча
Интересно

Как да станем богати: Мъдра притча

Как да станем богати: Мъдра притча. Хората не искат да гледат в дълбините, не искат да работят търпеливо и усърдно. Имат нужда от всичко точно тук и точно сега. Да стане лесно, просто, бързо, разбираемо и в красива опаковка.

Как да станем богати: Мъдра притча

Притча за необикновената сила на вярата

Мъдра притча за любовта

Притча за житейският урок

Ето една мъдра притча за богатството:

Един млад мъж отишъл при мъдрец и казал:

– Здравей, Учителю!

– Какъв учител съм аз? – искал да отговори човекът, но като погледнал в лицето на новодошлия, осъзнал, че това само ще добави благоговейно страхопочитание у него, защото ще предизвика мисълта: „Той е скромен, както трябва да бъде истинският учител!“

Затова човекът въздъхнал и отговорил:

– Здравей, младежо!

– Искам да стигна до щастие, богатство и просперитет! Научи ме!

– Защо дойде при мен? – попитал мъжът. – Защо не попиташ някой друг? Родителите си, например?

– Родителите ми са бедни и нещастни. Не са ме учили как да постигам благополучие. Техните родители – моите баба и дядо – също не бяха успешни. И родителите им, доколкото чух, също. Затова дойдох при теб, Учителю! Чух, че можеш да ме научиш.

– Но аз не съм богат. Разбирам, че се интересуваш преди всичко от финансовото благополучие?

– Другото също е важно, но – да, преди всичко искам да забогатея. А колкото до това, че не си богат – чух, че това е така, защото не е нужно да си богат. Въпреки че можеш да бъдеш.

Фанатичният огън в очите на госта издавал решителност и твърдост на намеренията му.

-Добре, предал се мъжът. – Тогава нека направим това. Първо ще ти кажа как можеш да станеш богат, а след това ти решаваш какво ще правиш. Би ли искал да останеш.

– Мога да отговоря веднага. Да, готов съм да остана и да уча!

– Чакай, още не си чул какво искам да ти кажа.

– Добре, Учителю, слушам внимателно.

– За да бъдеш богат, първо трябва да станеш някой, който може да стане богат. Така че първо трябва да постигнеш това нещо.

– Да? Е, готов съм.

– Не те ли интересува какво е необходимо, за да стане някой такъв, че да може да е богат?

– Да, разбира се, че ме интересува! Какво е необходимо за това?

– За това, на първо място, трябва да станеш някой, който може да бъде такъв, че да е богат, отвърна мъжът, сдържайки усмивката си. – Много е просто, както виждаш.

Очите на младия мъж блестяха от тревога.

-А… – запънал се той и се поколебал за момент. Това вярно ли е? – попитал младежът – Или просто искаш да ме отпратиш?

– Вярно е – кимнал събеседникът му.

– Трябва да помисля – казал младият мъж, – Мога ли първо да помисля?

– Разбира се, можеш, да! Дори е необходимо.

И младежът си тръгнал.

-Кой поред е тази година? – помислил си мъжът. – Сто или сто и първият? Той просто е млад човек. Кой има търпение на тази възраст?

След това взел чук с длето и отишъл до дялан камък, който стоял под навес върху дървен блок. Той поставил длето върху камъка и го ударил с чук точно осем пъти. Тогава, въпреки факта, че наистина искал да продължи, тъй като със скорост от осем удара на ден, замислената фигура нямало да бъде оформена много бързо от парче камък, той все пак спрял и отнесъл инструментите на мястото им.

– Ако аз самият трябва да се насилвам да забавя, да не бързам, тогава какво искам от другите? – казал мъдрецът философски.

И отишъл да прави други неща.

infomax-logo-50-15-HW Кошмар! Изкуственият интелект вече може да чете мислите на човека

Digiprove sealТази статия е защитена от Digiprove © 2023 Happy Woman BG
Tagged , ,
на горе